twixnmix: John Lennon with his wife Cynthia Lennon at their…

twixnmix:

John Lennon with his wife Cynthia Lennon at their home, Kenwood in Weybridge, Surrey, 1965.

Photos by Robert Whitaker