John, Sean, & Yoko, 1977, by Ronald Grant

John, Sean, & Yoko, 1977, by Ronald Grant

Posted in classic rock, john & yoko, john lennon, john lennon & yoko ono, retro, rock and roll, ronald grant, sean lennon, the 70s, the beatles, the seventies, vintage, yoko ono