imonlysleeping:John, Cynthia and Brian – colour edit requested…

imonlysleeping:

John, Cynthia and Brian – colour edit requested by gottohidemyloveaway